Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/form/templates/mskv1zap/functions.php on line 182
Zápis - 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace - Přihláška ke školnímu stravování

Přihláška dítěte ke školnímu stravování
do 1.Mateřské školy Karlovy Vary,Komenského 7,
příspěvkové organizace (1.MŠ)

Dítě

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

Opravte chybnou hodnotu.

(č.ú. slouží pro inkasní způsob plateb, tj. stravné a úplata za předškolní vzdělávání, a zasílání vyúčtovaných plateb v MŠ)

Prohlášení zákonného zástupce:

1. Na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ přihlašuji své dítě ke školnímu stravování ke dni jeho nástupu a ve vybraném režimu.

Invalid Input

Invalid Input

*Pozn.: Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákonný zástupce dohodne s ředitelkou 1. MŠ způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. V případě, že se dítě v povinném předškolním vzdělávání účastní školního stravování, je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit úplatu za jeho poskytování v zákonné lhůtě; nebude-li se toto dítě v MŠ stravovat, je zákonný zástupce povinen po dohodě s MŠ zajistit vlastní způsob stravování). Organizace, rozsah a úplata za školní stravování se řídí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

2. Na základě ustanovení školního řádu 1. MŠ je dětem poskytováno celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina, včetně pitného režimu). Náklady na stravné v daném kalendářním měsíci jsou zajištěny zálohovou finanční jistinou ve výši 2 000,- Kč, splatnou nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ (platí i pro povinné předškolní vzdělávání), nebo v den při předání vydaného Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ (platí u ostatních dětí přijímaných k 1. 9., nejdéle však do 30. 6.). Platba za spotřebované stravné v jednotlivých kalendářních měsících je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou,složenkou, nebo bezhotovostně na bankovní účet školní jídelny. Zálohová finanční jistina bývá jednorázově vyúčtována při ukončení předškolního vzdělávání dítěte v 1. MŠ na výše uvedený osobní bankovní účet zákonného zástupce dítěte.

Prosím, vyberte jedno pole.

*Pozn.: Na základě jednotlivých ustanovení školního řádu jsou zákonní zástupci povinni hradit náklady na stravné, řádně omlouvat nepřítomnost svého dítěte v MŠ a odhlašovat ho ze stravování, dohodnout způsob úhrady stravného (poskytnutí souhlasu s inkasní platbou stravného, ve výjimečných případech složenkou, anebo hotovostní platbou).

3. Akceptuji bezhotovostní způsob úhrady stravného za své dítě v 1. MŠ (popřípadě i úhrady za úplatu za předškolní vzdělávání) a dávám tímto Povolení k inkasnímu způsobu plateb, tj. svolení 1. MŠ inkasovat platby za spotřebované stravné z mého výše uvedeného bankovního účtu ve prospěch účtu školní jídelny 1. MŠ (číslo účtu):

Invalid Input

Platby ze svého bankovního účtu limituji částkou 2 200,- Kč.

*Pozn.: K tomuto Povolení je potřeba doložit kopii dokladu o Založení inkasního příkazu potvrzeného bankou, případně doklad o Zadání inkasa prostřednictvím internetového bankovnictví. Neuvádějte variabilní ani specifické symboly (VS bude Vašemu dítěti přidělen v rámci školního stravování).

4. Prohlašuji, že jsem jako zákonný zástupce nezatajil žádné závažné a skutečné informace související se stravovacími odlišnostmi svého dítěte a že respektuji systém školního stravování, který 1. MŠ poskytuje, a to včetně možnosti dietního stravování. Zároveň beru na vědomí skutečnost, že platby za stravné proběhnou vždy k termínu 15. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy bude učiněn ze strany mateřské školy pouze jeden pokus o inkasní převod.

5. Prohlašuji, že jsem byl poučen o právech na ochranu osobních údajů dítěte a jeho zákonného zástupce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/679 ze dne 27. 4. 2016, v platném znění.

Prosím, vyplňte žádané pole.

Přílohy:

Opravte chybnou hodnotu.

Invalid Input

Pozn. řádky označené * musí být vyplněné.

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace,
Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí

www.materinkykv.cz